അഗ്രോപാർക്ക് : പ്രോജക്ടുകൾ

നാനോ ഓയിൽ ഹബ്ബ് 

നാനോ ഓയിൽ ഹബ്ബ് 

കേരളം മഹാമാരികാലത്തിനൊപ്പം ചർച്ച ചെയ്‌യുന്ന ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ അതിജീവന മാതൃകയാണ് നാനോ കുടുംബ സംരംഭങ്ങൾ. അരക്ഷിതമാകുന്ന തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ നിന്ന് തിരികെയെത്തുന്നവർക്കും പുതിയ തൊഴിലന്വേഷകർക്കും ...

read more
കൊപ്ര നിർമ്മാണം  

കൊപ്ര നിർമ്മാണം  

നവീകരിച്ച പരന്പരാഗത വ്യവസായം  കേരളം മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം വരവിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള തീവ്രയജ്ഞത്തിലാണ്. സാന്പത്തിക വളർച്ചാനിരക്ക് മുരടിക്കുന്നതിനൊപ്പം തൊഴിൽ നഷ്‌ടം നേരിടുന്നവരുടെ എണ്ണം...

read more
സെല്ലോ ടേപ്പ് നിർമ്മാണം 

സെല്ലോ ടേപ്പ് നിർമ്മാണം 

സെല്ലോ ടേപ്പ് നിർമ്മാണം മഹാമാരിക്കാലത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിലേക്ക് കേരളം കടക്കുകയാണ്.തൊഴിൽ നഷ്‌ടം നേരിട്ട് 14.6 ലക്ഷം മലയാളികൾ അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ...

read more
ഗ്രീസ് നിർമ്മാണം 

ഗ്രീസ് നിർമ്മാണം 

ഗ്രീസ് നിർമ്മാണം  കേരളം വരുന്ന 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെറുകിട ഉൽപാദന യൂണിറ്റുകളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറും സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ പരിവർത്തനം വളരെ വേഗത്തിലാണ് .തൊഴിലിടങ്ങളെല്ലാം...

read more
സർജിക്കൽ മാസ്‌ക് നിർമ്മാണം

സർജിക്കൽ മാസ്‌ക് നിർമ്മാണം

  കേരളം കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം വരവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. മഹാമാരിക്കലത്തിന്റെ ആദ്യപാദത്തെ മികച്ച ആരോഗ്യ പരിചരണം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് വലിയ ദുരന്തമാകാതെ നാം അതിജീവിച്ചു.പ്രതിരോധ...

read more
അലൂമിനിയം ഫോയിൽ & ക്ളിംഗ് ഫിലിം

അലൂമിനിയം ഫോയിൽ & ക്ളിംഗ് ഫിലിം

മഹാമാരിക്കാലത്തിന്റെ അവസാന പാദത്തിൽ സംരംഭകത്വത്തിലൂടെ തൊഴിൽ വർദ്ധനവിനും സ്വാശ്രയത്തിനും ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള പദ്ധതികൾ മികവോടെ നടപ്പാക്കി കേരളം സംരംഭകസൗഹൃദമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതലായി...

read more
മെറ്റൽ-വുഡ്-സിമന്റ്  പ്രൈമറുകളുടെ നിർമ്മാണം 

മെറ്റൽ-വുഡ്-സിമന്റ്  പ്രൈമറുകളുടെ നിർമ്മാണം 

മഹാമാരികാലത്തിന്റെ അവസാനപാദത്തിൽ സന്പദ്‌ വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കൊപ്പം വ്യവസായരംഗവും ഉണർവിന്റെ പാതയിലാണ്. സൂക്ഷ്മ - ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ കൂടുതലായി രജിസ്റ്റർ ചെയപ്പെടുന്നു.ടി സംരംഭങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിൽ...

read more
മഹാമാരിക്കാലത്ത് 3 ഉപജീവന സംരംഭങ്ങൾ 

മഹാമാരിക്കാലത്ത് 3 ഉപജീവന സംരംഭങ്ങൾ 

കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയും തൊഴിൽ രംഗത്തും കോവിഡ് 19 ഏല്‌പിച്ച ആഘാതം വലിയ തോതിൽ നമ്മുടെ സന്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതിഫലിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ വിഭവ ശേഷിയുടെ കയറ്റുമതിയിലൂടെ നാം...

read more
ഷൂ പോളിഷ് നിർമ്മാണം

ഷൂ പോളിഷ് നിർമ്മാണം

മഹാമാരിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ നാം പഠിച്ച് വരുകയാണ്. സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളും വളരെ പെട്ടന്നാണ് മാറിമറിഞ്ഞത്. ലോകത്തിന്റെ ഉൽപാദന വാങ്ങൽ വില്ക്കൽ രീതികളെലാം പുനഃക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതിജീവനത്തിനും...

read more
സ്റ്റീം പുട്ടുപൊടി 

സ്റ്റീം പുട്ടുപൊടി 

മഹാമാരിക്കാലത്തിനപ്പുറം ഭക്ഷ്യസംസ്‌കരണ വ്യവസായം കൂടുതൽ പ്രസക്തമാവുകയാണ്‌ .മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളൂം സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ കാലത്തും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഏകമേഖല...

read more

Projects

എൻ ആർ ഐ ഇൻക്യൂബേഷൻ സെന്റർ

എൻ ആർ ഐ ഇൻക്യൂബേഷൻ സെന്റർ

വിദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും നാട്ടിലെത്തി സ്വന്തം വ്യവസായം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്. നാട്ടിലെ നിയമ ലൈസന്‍സിംഗ് സംവിധാന വ്യവസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ധാരണയില്ലാത്ത...

read more
ട്രയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി

ട്രയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി

കേരളത്തിലെ സംരംഭക രംഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി സംരംഭകരുടെ പരാജയഭീതിയാണ്.വൻ മുതൽ മുടക്കി നടത്തി കൂപ്പുകുത്തിയവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് കേരളത്തിൽ. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ വ്യവസായരംഗം വലിയ...

read more
എം.എസ്.എം.ഇ ക്ലിനിക്

എം.എസ്.എം.ഇ ക്ലിനിക്

കേരളത്തിലെ ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിൽ സംരംഭകർ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൃത്യമായ മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങളുടെ അഭാവം. ഇതുമൂലം പലപ്പോഴും സംരംഭകർക്ക് ധാരാളം പണം അനാവശ്യമായി ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു....

read more

14 + 6 =

Share This