അഗ്രോപാർക്ക് : പ്രോജക്ടുകൾ

പൈപ്പ് ബെൻഡ്  നിർമ്മാണം-ലാഭകരമായ സംരംഭം

പൈപ്പ് ബെൻഡ്  നിർമ്മാണം-ലാഭകരമായ സംരംഭം

സംരംഭകത്വ രംഗത്ത് കുതിച്ച് ചാട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് സംരംഭകത്വ വർഷം 2.0 യ്‌ക്ക് സർക്കാർ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംരംഭകത്വ വർഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ട സംരംഭക സൗഹൃദ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം...

read more
A4 പേപ്പർ നിർമ്മാണം

A4 പേപ്പർ നിർമ്മാണം

5 ലക്ഷം രൂപയിൽ ആരംഭിക്കാം A4 പേപ്പർ നിർമ്മാണം സംരംഭക വാർഷാചരണത്തിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട സംരംഭക സൗഹൃദ സാമൂഹീക അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൽ ചെറുകിട വ്യവസായരംഗത്തിന് പുത്തൻ ഉണർവ് പകർന്നു. ദൈനംദിന...

read more
പാൽക്കായ നിർമ്മാണം 

പാൽക്കായ നിർമ്മാണം 

സംരംഭകത്വ വർഷാചരണം കേരളത്തിൽ പുതിയൊരു സംരംഭകത്വ സംസ്‌ക്കാരം രൂപപ്പെടുത്തി.ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം സംരംഭങ്ങൾ എന്ന ലക്ഷ്യം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു. നിരവധി ആളുകൾ സ്ഥിരം തൊഴിലിനൊപ്പം...

read more
ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നിന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് 

ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നിന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് 

ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നിന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്  കേരളീയരുടെ ഭക്ഷണ ക്രമത്തിലേക്ക് അന്യനാടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഇടം പിടിക്കുന്നത്.പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളായി മാറിയ പല...

read more
ഫ്രൂട്ട് പോപ്‌സിക്കിൾസ് 

ഫ്രൂട്ട് പോപ്‌സിക്കിൾസ് 

കേരളത്തിൽ സംരംഭക വർഷാചരണം സാമൂഹിക മുന്നേറ്റമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.തദ്ദേശസ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളും സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സഹകരണ ബാങ്കുകളുമെല്ലാം വ്യവസായ വകുപ്പിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പുതിയ...

read more
നാളികേര വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എനർജി സ്‌പോർട്ട്സ് ഡ്രിങ്ക് നിർമ്മാണം 

നാളികേര വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എനർജി സ്‌പോർട്ട്സ് ഡ്രിങ്ക് നിർമ്മാണം 

നാളികേര വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എനർജി സ്‌പോർട്ട്സ് ഡ്രിങ്ക് നിർമ്മാണം  സംരംഭകത്വ വർഷാചരണം കേരളത്തിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സംരംഭകരുമായുള്ള കലഹങ്ങൾക്ക് അറുതിയായി...

read more
പ്രകൃതി സൗഹൃത ബിസ്‌കറ്റ് കപ്പ് 

പ്രകൃതി സൗഹൃത ബിസ്‌കറ്റ് കപ്പ് 

ചായ കുടിക്കാം - കപ്പ് കഴിക്കാം  പ്രകൃതി സൗഹൃത ബിസ്‌കറ്റ് കപ്പ്  കേരളത്തിൽ സംരംഭകത്വ രംഗത്ത് വലിയ കുതിപ്പിന്റെ കാലമാണ്. ഒരു വർഷംകൊണ്ട് 1 ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്...

read more
മൈക്രോലോൺട്രി ഹബ്

മൈക്രോലോൺട്രി ഹബ്

സംരംഭകവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദം പിന്നിടുന്പോൾ സംരംഭകത്വ മേഖലയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ കുതിച്ച് ചാട്ടമാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നത്. ചെറുകിട സംരംഭകത്വ മേഖലയിലേക്ക് ധാരാളമായി ആളുകൾ ധൈര്യ സമേതം പരാജയ...

read more
പേപ്പർ സ്‌ട്രോ നിർമ്മാണം

പേപ്പർ സ്‌ട്രോ നിർമ്മാണം

കേരളത്തിൽ സംരംഭകത്വ വർഷാചരണം വഴി ക്രിയാത്മകമായി സംരംഭകത്വത്തെ സമീപിക്കുന്നതിനും സംരംഭക സൗഹൃദ ആവാസ വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപെടുക്കുന്നതിനുള്ള തീവ്രയത്ന പരിപാടികളാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നത്....

read more
അരിമാവ് ഹൽവ നിർമ്മാണം

അരിമാവ് ഹൽവ നിർമ്മാണം

  അരിമാവ് ഹൽവ നിർമ്മാണം കേരളത്തിൽ ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതും എല്ലായിടത്തും വിൽക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഉല്പന്നമാണ് ഹൽവ. കോഴിക്കോടൻ ഹൽവ, മാഞ്ഞാലി ഹൽവ എന്നിവയെല്ലാം...

read more

Projects

എൻ ആർ ഐ ഇൻക്യൂബേഷൻ സെന്റർ

എൻ ആർ ഐ ഇൻക്യൂബേഷൻ സെന്റർ

വിദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും നാട്ടിലെത്തി സ്വന്തം വ്യവസായം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്. നാട്ടിലെ നിയമ ലൈസന്‍സിംഗ് സംവിധാന വ്യവസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ധാരണയില്ലാത്ത...

read more
ട്രയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി

ട്രയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി

കേരളത്തിലെ സംരംഭക രംഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി സംരംഭകരുടെ പരാജയഭീതിയാണ്.വൻ മുതൽ മുടക്കി നടത്തി കൂപ്പുകുത്തിയവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് കേരളത്തിൽ. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ വ്യവസായരംഗം വലിയ...

read more
എം.എസ്.എം.ഇ ക്ലിനിക്

എം.എസ്.എം.ഇ ക്ലിനിക്

കേരളത്തിലെ ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിൽ സംരംഭകർ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൃത്യമായ മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങളുടെ അഭാവം. ഇതുമൂലം പലപ്പോഴും സംരംഭകർക്ക് ധാരാളം പണം അനാവശ്യമായി ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു....

read more

7 + 10 =

Share This