സ്റ്റീൽ സ്‌ക്രബറുകൾ

ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്കൊരു കുടുംബ സംരഭം സ്റ്റീൽ സ്‌ക്രബറുകൾ 

കേരളം കൊറോണ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളിലാണ്. ലോകത്ത് ആകമാനം ആഞ്ഞടിച്ച മഹാമാരി സംസ്ഥാന വ്യവസായ മേഖലയെ പൊതുവെയും ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയെ ആകമാനവും ദുരിതത്തിലാഴ്‌ത്തിയ കാഴ്ചകൾക്ക് നാം സാക്ഷികളാണ്. ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയെ താങ്ങിനിർത്തുന്നതിന് മൊറട്ടോറിയം അടക്കം പല പദ്ധതികളും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു.ഈ ദുരിത കാലത്തിനപ്പുറവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയേണ്ടതുണ്ട്.

കൊറോണക്കാലത്തിനുശേഷം തുറന്ന് കിടക്കുന്ന വിപണി നമുക്ക് മുന്പിലുണ്ട്. അവിടെ ചെറുകിടക്കാർക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ നിരവധി അവസരങ്ങളുണ്ട്. വലിയ മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ വീടുകളിൽ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിപണി സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറുകിട സംരംഭമാണ് സ്റ്റീൽ സ്‌ക്രബറുകളുടെ പായ്‌ക്കിംഗും വിതരണവും.

സ്റ്റീൽ സ്‌ക്രബർ – സാധ്യതകൾ 

എല്ലാ വീടുകളിലും പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി സ്റ്റീൽ സ്‌ക്രബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. ഇത്തരം ഉല്പന്നങ്ങളിൽ ബ്രാൻഡിന് വലിയ പ്രസക്‌തി ഇല്ല. വീട്ടമ്മമാർ ഒരു മാസത്തോളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നീട് പുതിയത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ ശീലം വിപണനത്തെ കൂടുതലായി സഹായിക്കുന്നു. ചെറിയ പലവ്യഞ്ജന വില്‌പന കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ വരെ വിപണിയുണ്ട്.

ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സ്റ്റീൽ സ്‌ക്രബറുകളുടെ പായ്‌ക്കിംഗും വിപണനവും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഒഴിവ് സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആരംഭിക്കാവുന്ന സംരഭം. ഈ സംരംഭത്തിന് ആവശ്യമായ അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കളും പായ്‌ക്കിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളും സുഗമമായി ലഭിക്കും.

മാർക്കറ്റിംഗ് 

വിതരണക്കാരെ നിയമിച്ചുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് രീതിയാണ് അഭികാമ്യം. കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്ക് ഉല്‌പന്നം  എത്തിക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകമാകും. ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിലുള്ള ക്ലാസിഫൈഡ് പരസ്യങ്ങളിലൂടെ വിതരണക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. പ്രാദേശികമായി നേരിട്ടുള്ള വിപണനവും സാധ്യമാണ്. 

നിർമ്മാണരീതി 

സ്റ്റീൽ സ്‌ക്രബറുകൾ സ്റ്റീൽ റോഡുകളിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. സ്‌ക്രബുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കന്പനികൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലും ചൈനയിലുമെല്ലാമുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്‌ക്രബുകൾ വാങ്ങുന്നു. ലാമിനേറ്റഡ് പേപ്പർ ബോർഡുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പുകളും പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇത്തരം ഉല്‌പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കന്പനികൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സീലിംഗ് യന്ത്രത്തിന്റെ ഡൈകൾക്കുള്ളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പുകൾ ഇറക്കിവെച്ച് അതിനുള്ളിൽ സ്‌ക്രബുകൾ നിറയ്‌ക്കാം. തുടർന്ന് ലാമിനേറ്റഡ് പേപ്പർബോർഡ് മുകളിൽ വെച്ച് സീലിംഗ് യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ നിശ്ചിത ചൂടിൽ സീൽ ചെയ്‌തെടുക്കും. ഒരു ബോർഡിൽ 12 എണ്ണം  വീതമാണ് സാധാരണ നിലവിലുള്ള പായ്‌ക്കിംഗ്. ഇത്തരം സീലിംഗിനായി പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ സീലിംഗ് യന്ത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് 50 ബോർഡുകൾ വീതം കാർട്ടൺ ബോക്‌സുകളിൽ നിറച്ച് വിതരണക്കാർക്ക് എത്തിക്കാം. 

മൂലധന നിക്ഷേപം 

  1. സീലിംഗ് യന്ത്രം                       =  55,000.00
  2. അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങൾ   =  10,000.00
  3. പ്രവർത്തന മൂലധനം               =   50,000.00

           ആകെ                               = 1,15,000.00

പ്രവർത്തന വരവ് – ചിലവ് കണക്ക് 

ചിലവ് 

(പ്രതിദിനം 200 ബോർഡുകൾ നിർമ്മിച്ച് വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ളത്) 

  1. സ്‌ക്രബർ   200*12*1.80            =     4320.00
  2. പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പ്   200*12*0.6       =     1440.00
  3. ലാമിനേറ്റഡ് ബോർഡ്     200*6.00  =   1200.00
  4. ലേബർ ചാർജ്           =        400.00
  5. ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി ,കാർട്ടൺ ബോക്‌സ്, അനുബന്ധ ചിലവുകൾ      = 150.00
  6. ട്രാൻസ്പോർടിംഗ് ചാർജ്          =   800.00

                    ആകെ         =         8310.00

വരവ് 

(പ്രതിദിനം 200 ബോർഡുകൾ നിർമ്മിച്ച് വിറ്റഴിക്കുന്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്) 

1. ഒരു സ്‌ക്രബറിന്റെ MRP വില    =  15.00

2. കമ്മീഷൻ കിഴിച്ച് ഉല്പാദകന് ലഭിക്കുന്നത്    = 7.50

ലാഭം 

വരവ്  = 18,000.00

ചിലവ്  = 8310.00

ലാഭം    = 9690.00

പരിശീലനം 

സ്റ്റീൽ സ്‌ക്രബ് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനുള്ള വ്യവസായിക പരിശീലനം കാർഷിക ഭക്ഷ്യസംസ്‌കരണ ചെറുകിട വ്യവസായരംഗത്തെ ഇൻക്യൂബേഷൻ സെന്ററായ പിറവം അഗ്രോപാർക്കിൽ ലഭിക്കും. 0485 2242310 

ലൈസൻസുകൾ

ഉദ്യോഗ് ആധാർ, ജി എസ് ടി  പാക്കേജിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവ നേടണം 

സബ്‌സിഡി 

മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന് അനുപാതികമായി വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്നും  സബ്‌സിഡി ലഭിക്കും.

Projects

Share This