പഴം പച്ചക്കറിയുടെ ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിംഗ്

പഴം പച്ചക്കറിയുടെ ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിംഗ് 

ഡ്രൈ സംസ്‌കരണം – കപ്പയുടെ തലവര മാറുന്നു 

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസന സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യവസായ രംഗമാണ് കാർഷിക വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നും മൂല്യ വർധിത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം . വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് കുതിച്ചുചാട്ടം തന്നെ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിടിവാണ്. ഒരു വര്ഷം ഒരു വിളക്ക് കൂടുതൽ വില ലഭിച്ചാൽ തുടർന്നുള്ള മൂന്നുവർഷങ്ങളിൽ വിലനിലവാരം ഉല്പാദന ചിലവിനേക്കാൾ താഴെ ആയിരിക്കും. ഈ പ്രതിഭാസത്തിനു പ്രധാനമായും രണ്ട കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഒരു വിലക്ക് വിലക്കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അടുത്ത വര്ഷം കൂടുതൽ കർഷകർ ടി കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുകയും ആവശ്യത്തിലത്തികം വില മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്‌യും. ഉദാ . ഏത്തവാഴ കൃഷി.കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഏത്തവാഴക്ക് കിലോക്ക് 50 രൂപ വരെ വില കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ വര്ഷം കിലോക്ക് 13 രൂപയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ സംസ്കരിച്ച മൂല്യ വർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ നിര്മിക്കപെടാതെ വിളകൾ അതെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് . കാർഷിക വിളകളെ മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ അയി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ ദീർഘകാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. അടുത്ത കാലത്തായി കേരളത്തിൽ തേങ്ങാ യുടെ വില വര്ധനവിലുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമുള്ള സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ ധാരാളമായി തേങ്ങാ വാങ്ങിയതിനാലാണ്.

കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിനു അവലംഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയായി ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിംഗ് . കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സുലഭമായി ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുള്ളതുമായ ചക്ക കാപ്പ പാവയ്ക്കാ കൊണ്ടാട്ടം മുളക് ഏത്തപ്പഴം മൽസ്യങ്ങൾ നാളികേരത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നമായി കോകോ നട്ട് ചിപ്സ് പൈൻ ആപ്പിൾ പയർ വര്ഗങ്ങള് തുടങ്ങിയവ എല്ലാം സംസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും.

സാധ്യതകൾ 

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ രംഗത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായ അവബോധം ഈ വ്യവസായത്തിന് വളരെ ഗുണകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണ പാതാർത്ഥങ്ങളേക്കാൾ ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ സംസ്കരിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി മൂല്യം ഏറെയാണ്. കൂടാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടും കപ്പയും എത്തപ്പഴവും    സംസ്കരിച്ചു ഡ്രൈ ഉല്‌പന്നങ്ങളാക്കി സുഗമമായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ഡ്രൈ ചെയ്ത്ത കപ്പയും ഏത്തപ്പഴവും സംസ്കരിച്ചു ഡ്രൈ ഉല്പന്നങ്ങളാക്കി സുഗമായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ഡ്രൈ ചെയ്യ്ത കപ്പയും ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഉം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലും മാളുകളിലും വരെ വൻ സ്വീകാര്യതയാണ്. ഏത്തപ്പഴം സംസ്കരിച്ചു ബനാന ഫിഗ്ഗാക്കി മാറുന്പോൾ കേരളത്തിലെ മാർക്കറ്റിനൊപ്പം ഉത്തരേന്ത്യൻ വിപണിയിലും വിദേശ വിപണിയിലും ലക്‌ഷ്യം വെക്കാൻ കഴിയും. പാവയ്ക്ക അരിഞ്ഞു ഡ്രൈ ചെയ്യ്‌തെടുത്താൽ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപെടുന്ന കൊണ്ടാട്ടമായി. പച്ചമീൻ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉണക്കമീനിന്റെ വിപണി വൻ  സാധ്യതയായി നിലനിൽക്കുന്നു. നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന ഉണക്കമീനുകളിൽ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടവ 25% ത്തിൽ താഴെയാണ് ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ ഗുണമേന്മ നില നിർത്തിയുള്ള ഉത്പാദനം ഈ രംഗത്തും സാധ്യമാകും.

സാങ്കേതിക വിദ്യ

വിവിധ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തതരത്തിലുള്ള സംസ്കരണ രീതികളാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. സെൻട്രൽ ഫുഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മൈസൂർ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണകേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം ബനാന റിസേർച് സ്റ്റേഷൻ തിരുച്ചിറപ്പിള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിവിധ സംസ്‌കരണ രീതികളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ലഭ്യമാണ്. സംരംഭകൻ ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ പലതും ലാബ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും. ഉത്പന്നം നിർമിച്‌ വിപണിയിലിറങ്ങുന്പോ ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരിക. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും കാർഷിക – ഭക്ഷ്യ വ്യവസായങ്ങൾക്കുമുള്ള ഇൻക്യൂബേഷൻ സെന്ററുകളുടടെ സഹായം തേടുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും.

മാർക്കറ്റിംഗ്  

ഗുണമേന്മ നിലനിർത്തി ശാസ്ത്രീയമായി തയ്യാറാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ വിപണി സ്വീകാര്യതയുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംരംഭകൻ നേരിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഉത്തമം. ഇതിലൂടെ ഉയർന്ന മാർജിൻ വില്പനകാർക്ക് നൽകുന്നതിനും വില്പനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നേരിട്ടറിയുന്നതിനും സാധിക്കും. ല്പാദനപ്രയയിലോ രുചിയിലോ, ഗുണമേന്മയിലോ, അളവിലോ, വിളനിലവാരത്തിലോ,  പരിഷ്‌കാരം വേണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിലും സംരംഭകന് അവസരം ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഡ്രൈഡ് ഉത്പന്നങ്ങളെ മൊത്തമായി വാങ്ങുന്ന കന്പനികളും നിലവിലുണ്ട്. ഇത്തരം കന്പനികളുമായി  ദീർഘ  കാലം കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും വ്യവസായത്തിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനെ സഹായിക്കും. റെഡി ട്ടോ യൂസ് ഭക്ഷണ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കന്പനികൾ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ  ആയും റെഡി ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മുന്നിലുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ വളരെ സുഗമമായും ലാഭകരമായും നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാവുന്ന ഒരു വ്യവസായമാണ് ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിംഗ്

ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പായ്‌ക്കിംഗ്

ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിങ്ങിലും ഡ്രൈ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ മാര്കെറ്റിങ്ങിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ്. ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പായ്‌ക്കിംഗ് ഡ്രൈ ചെയ്ത് ഉത്പന്നങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഈർപ്പം കയറാതെ കണ്ടെയ്നറുകളിലാക്കാം. ചില്ലറ വിൽപനക്കായി പായ്ക്കിങ്ങുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്പോളും സ്രെധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.മൾട്ടി ലയർ മെറ്റലൈസ്‌ഡ്‌ കവറുകളോ ഈർപ്പത്തെ ചെറുക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറുകളോ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ.  പായ്‌ക്കിംഗ് സമയത്തു വാക്വം ചെയ്ത് അന്തരീക്ഷവായു നീക്കം ചെയ്യുകയും വേണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്യൂരിറ്റിയുള്ള നൈട്രജൻ നിറക്കാം. യഥാവിധി ഡ്രൈ ഉത്പന്നങ്ങൾ പായ്ക് ചെയ്യ്യാതിരുന്നാൽ  പൂപ്പൽ ബാധയുണ്ടാകുന്നതിനു കാരണമാകും.

ഈ ലേഖനത്തിൽ പ്രദിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും സാന്പത്തിക വിശകലനം ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.

കപ്പസംസ്കരണം

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന കപ്പ 10 മാസത്തോളം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലും. റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും കല്യാണ സാധ്യകളിൽ പോലും കാപ്പ പുഴുക്ക് ഇടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും മാളുകളിലും ഗുണമേന്മ നഷ്ടപ്പെടാതെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തു ആകർഷകമായ പാക്ക് ചെയ്യ്ത കപ്പക്ക് വൻ ഡിമാൻഡാണുള്ളത്. കുറഞ്ഞ മുതൽമുടക്കിൽ പോലും വലിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിൻബലമില്ലത്തെയും കാപ്പ സംസ്കരണം സാധ്യമാവും. വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളും ആവശ്യമില്ല . വിദേശ വിപണിയിൽപോലും സംസ്കരിച്ച കപ്പയ്ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നത് ഈ സംരംഭത്തെ ആകർഷകമാക്കുന്നു. കൂടാതെ വർഷം മുഴുവനും അസംസ്കൃത വസ്തുവായ കപ്പ ലഭിക്കുകയും ചെയ്‌യും.

മൂലധന നിക്ഷേപം 

(150 കി ഗ്രാം സംസ്കരണശേഷിയുള്ള യൂണിറ്റിന് ആവശ്യമുള്ളത് )

1. ഡ്രയർ സ്ലൈസർ പാക്കിങ് മെഷീൻ = 3,40,000

2. ടേബിൾ പത്രങ്ങൾ = 25,000

3. വയറിംഗ്‌ ,പ്ലംബിംഗ് അനുബന്ധ ചിലവുകൾ = 25,000

4. പ്രവർത്തന മൂലധനം = 1,10,000

ആകെ ` = 5,00,000

പ്രവർത്തന ചിലവുകൾ 

(150 കി ഗ്രാം കപ്പ ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ സംസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ചിലവ്)

1. കപ്പ 150 *8 = 1200

2. തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം = 600

3. വൈധ്യുതി ചാർജ് = 120

4. പായ്ക്കിങ് മെറ്റീരിയൽസ് =200

5. മാർക്കറ്റിംഗ് ചാർജ് + ട്രാൻസ്പോർടാഷൻ = 300

ആകെ = 2420

വരവ് 

(150 കി ഗ്രാം കപ്പ ഡ്രൈ ചെയ്യ്താൽ 90 കി ഗ്രാം ഉത്പന്നം ലഭിക്കും.)

1 കി ഗ്രാം കപ്പയുടെ എം ആർ പി = 100

ഉല്പാദകന് ലഭിക്കുന്നത് 90*75 = 6750

ലാഭം 

വരവ് = 6750

ചിലവ് =2420

ലാഭം = 4330

ഒരു മാസത്തെ ലാഭം 

ഒരു മാസം 24 ദിവസം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നത്  24*4330=1,03,920

Projects

Share This