അഗ്രോപാർക്ക്

കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം ചെറുകിട വ്യവസായ രംഗത്ത് 2013 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന ഇൻക്യൂബേഷൻ സെന്ററാണ് അഗ്രോപാർക്ക്. ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയുടെയും കുടുംബസംരഭങ്ങളുടെയും വളർച്ചക്ക് ആവശ്യമായ നിരവധി പദ്ധതികൾ അഗ്രോപാർക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്നു. സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പരിശീലനങ്ങൾ പാക്കേജിങ് ലൈസൻസിംഗ് വായ്‌പ സംവീധാനങ്ങൾ ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങി സംരംഭകത്വ വികസനത്തിനുള്ള പൊതുവേദിയാണ് അഗ്രോപാർക്ക്.

വ്യവസായപാർക്ക്

സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന വ്യവസായ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതികളുടെ ചുവട് പിടിച്ച്, അഗ്രോപാർക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്ക് കൂത്താട്ടുകുളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആക്സെൻഡ് 2020 ൽ അവതരിപ്പിച്ച പദ്ധതിയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്. 2017ൽ ഈസ്‌ ഓഫ്‌ ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സ്ന്റെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യപാർക്കുകൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

Projects

ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് നിർമ്മാണം

കേരളത്തെ കൂടുതൽ സംരംഭക സൗഹൃതമാക്കുന്നതിനുള്ള തീവ്രയത്‌ന പരിപാടികൾക്കാണ് സർക്കാർ രൂപം...

കൂളന്റ് നിർമ്മാണം

കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ ഭൂപടത്തിൽ ചെറുകിട വ്യവസായത്തിന് ചെറുതല്ലാത്ത സ്ഥാനമുണ്ട് . നാനോ കുടുംബ...

ഇളനീർ ചിപ്പ്‌സ് 0% കൊളസ്‌ട്രോൾ

കേരളത്തിന്റെ സന്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു കാലത്ത് നാളികേരളത്തിന്റെ സംഭാവന വളരെ വലുതായിരുന്നു. ഇടക്കാലത്ത്...

കായം നിർമ്മാണം

  കേരളത്തിന്റെ ചെറുകിട വ്യവസായ രംഗം പുതുവർഷത്തിൽ വലീയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ആക്‌സെൻഡ്‌ കേരള 2020...

കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് നിർമ്മാണം

കേരളത്തിൽ ധാരാളമായി വിറ്റഴിയുന്ന പല ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണ കുത്തക ഇപ്പോഴും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ...

പോപ്പ്‌കോൺ നിർമ്മാണം

 കേരളത്തിലെ ചെറുകിട സംരംഭരംഗത്ത് ഉണർവിന്റെ കാലമാണ്. പ്രളയാനന്തരം പുതിയൊരു ജീവിതരീതിയും സംസ്‌കാരവും...

ഗ്രാമീൺ ഫ്രഷ്

( ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് – ജാതിക്ക പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസുകളുടെ നിർമ്മാണം ) ( ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് – ജാതിക്ക പൈനാപ്പിൾ...

നാളീകേരത്തിൽ നിന്ന് കേരകൂൾ

കേരളം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടാണ് തെങ്ങുംനാളീകേരവും നാളീകേര ഉൽപന്നങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്‌കാരവുമായി...

ബനാനാ ഫിഗ്ഗ്

കടൽ കടന്ന് വാഴപ്പഴം  കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കാർഷിക ഉല്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മറ്റ്...

കർപ്പൂര നിർമ്മാണം – കുടുംബ സംരംഭങ്ങളിലെ വിജയ മാതൃക

കേരളം 2020 ൽ കൂടുതൽ വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കേരള എം.എസ്. എം. ഇ. ഫെസിലിറ്റേഷൻ...

ഡിഷ് വാഷ് ബാർ നിർമ്മാണം 

കേരളം 2020 ൽ കൂടുതൽ വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു .കേരള എം.എസ്. എം. ഇ. ഫെസിലിറ്റേഷൻ...

സോൾവെന്റ് സിമിന്റ്

കേരളത്തിൽ നിർമ്മാണ മേഖല കുതിപ്പിലാണ്. അത്കൊണ്ടുതന്നെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ചെറുകിട...

ബാറ്ററി വാട്ടർ നിർമ്മാണം

കേരളത്തിൽ പുതിയൊരു വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷം നിലവിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ പൊതു സമൂഹവും ചെറുകിട വ്യവസായ...

ചക്കിൽ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ

കേരളത്തിന്റെ ഉപഭോക്‌തൃ സംസ്‌കാരം വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്പ് ചൈനീസ്...

തിന്നർ നിർമ്മാണം

കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു ഉല്പന്നമാണ് തിന്നർ. ചെറുകിട സംരംഭമായി...

ഇഡ്ഡലി-ദോശ മാവ് നിർമ്മാണം 

കേരളത്തിന്റെ ചെറുകിട വ്യവസായരംഗം 2020 ൽ കൂടുതൽ കുതിപ്പ് നേടും. വീടുകളിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുമതി...

പീനട്ട് ബട്ടർ നിർമ്മാണം 

കേരളത്തിന്റെ പുതിയ വ്യവസായ നയം ചെറുകിട വ്യവസായ രംഗത്ത് വലിയ ഉണർവ് പ്രദാനം ചെയ്‌യുന്നതാണ്.ചെറുകിട...

ഗ്രേപ്പോ മുന്തിരിച്ചാർ

മുന്തിരിച്ചാറിന്റെ മധുരം പായ്‌ക്ക്‌ ചെയ്‌ത ഗ്രേപ്പോ മുന്തിരിച്ചാർ  കേരളം വലിയ ഒരു ഉപഭോക്‌തൃ...

മാറ്റ് – കാർപെറ്റ് നിർമ്മാണം 

കേരളത്തിൽ വീട്ടുജോലികൾ കഴിഞ്ഞു ധാരാളം സമയം വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന നിരവധി വീട്ടമ്മമാരുണ്ട്. ഇത്തരം...

പൈനാപ്പിൾ സംസ്‌കരണം 

കേരളത്തിന്റെ ചെറുകിട വ്യവസായരംഗത്‌ കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നതും വിപണിയിൽ ധാരാളമായി...

ബനാന കൂൾ 

കേരളത്തിൽ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ധാരാളമായി ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചെങ്കദളിപ്പഴത്തിൽ നിന്നും...

ഹെർബൽ സോപ്പ് നിർമ്മാണം 

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ  രംഗത്ത് കേരളം ജനത വലിയ അവബോധമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ...

ഹോം മെയ്‌ഡ് ചോക്ലേറ്റ് 

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വൻകിട ബ്രാൻഡുകളുടെ ഉല്‌പന്നങ്ങളോട് തോന്നിത്തുടങ്ങിയ വിരക്തി ചെറുകിട...

പഴം പച്ചക്കറിയുടെ ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിംഗ്

പഴം പച്ചക്കറിയുടെ ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിംഗ്  ഡ്രൈ സംസ്‌കരണം - കപ്പയുടെ തലവര മാറുന്നു  കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും...

നാളികേര വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കോക്കനട്ട് ഹണി 

കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക സംസ്‌കാരത്തിന്റെ നേടുംതൂണായിരുന്നു നാളികേരം. ചുരുങ്ങിയ കാലത്ത് പിന്നോക്കം...

പ്രോബയോട്ടിക് യോഗർട്ട്‌ 

കേരളീയർ പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു സാധാരണ കുടുംബം പോലും പ്രീതി ദിനം...

അച്ചിങ്ങ ചീര – ഹൈഡ്രോപോണിക്‌സിലെ നവതരംഗം 

കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഭക്ഷണത്തെയും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പെരുകി വരുകയാണ് ....

നേച്ചർ വാഷ്

കേരള ജനത വിഷലിപ്‌തമായ ഭക്ഷ്യ ഉല്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം നേടിയിരിക്കുന്നു.പ്രത്യേകിച്ചും...

നാച്വറൽ വിനിഗർ

കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ആരോഗ്യസംബന്ധമായ അവബോധം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. പ്രകൃതിദത്ത ഭക്ഷണങ്ങളും...

രൂചിയേറും ക്യാൻഡി

കേരളത്തിലെ കാർഷിക രംഗം നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും,ആധുനിക കൃഷി അറിവുകളും, വിവരസാങ്കേതിക...

ക്ലീനിംഗ് ഉല്പ്ന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം വൃത്തിയുള്ള സംരംഭം

കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചെറിയ മുതൽ മുടക്കുള്ള  സംരംഭങ്ങൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണ്....

അഗർബത്തി നിർമ്മാണം

കേരളത്തിൽ ചന്ദനത്തിരി ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു .ഈ ചന്ദനത്തിരിയുടെ  80 % മറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങൾ പോലെ...

നാറ്റ ഡി കൊക്കോ

നാളികേര വെള്ളത്തിൽ നിന്നും നാറ്റ ഡി കൊക്കോ കേരളം നാളികേരത്തിന്റെ നാടായിരുന്നു. കവി വർണ്ണനകളിലും...

കപ്പലണ്ടി മിഠായി

മലയാളികളുടെ നാവിൻ തുന്പിൽ എന്നും ഗൃഹാതുരത്വം പകരുന്ന ഒന്നാണ് കപ്പലണ്ടി മിഠായി. മുൻപ് കുടിൽ...

ശീതളപാനീയങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ ശീതള പാനീയങ്ങൾക്ക് എന്നും നല്ല വിപണിയാണുള്ളത്. മൺസൂൺ കാലത്ത് വിൽപനയിൽ നേരിയ ഇടിവ്...

ലോൺട്രി

കേരളത്തിന്റെ അതിവേഗ വളർച്ചക്കൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതക്രമത്തിൽ വന്ന മാറ്റത്തിന് അനുസൃതമായി...

പപ്പട നിർമ്മാണം

യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പപ്പട നിർമ്മാണം  കേരള സംരംഭക സൗഹൃദമാക്കുകയാണ്. പുതിയ വ്യവസായ നയം...

നാപ്‌കിൻ നിർമ്മാണം

കേരളം ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറെ മുന്നിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച്...

കരിക്കിൻ വെള്ളം സംസ്‌കരണം

കേരളത്തിന്റെ തനത് പാനീയമാണ് ഇളനീർ. പോഷക സമൃദ്ധവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ ഇളനീരിന് ലോകത്ത്  പൊതുവേയും...

തേങ്ങാ പീര സംസ്‌കരണം

കേരളം നാളികേര അധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വലിയ സാധ്യതയുള്ള നാടാണ്. പരന്പരാഗത നാളികേര വ്യവസായങ്ങൾ...

സ്റ്റീൽ സ്‌ക്രബർ നിർമ്മാണം

കേരളത്തിന്റെ പുതിയ വ്യവസായനയം ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയ്‌ക്ക്‌ കരുത്ത് പകരുന്ന ഒന്നാണ്. നാനോ...

നാഫ്തലീൻ ബോൾ – ഒരു സ്വച്ഛഭാരത് സംരംഭം

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീനിംഗ്...

വാഹനങ്ങളുടെ ടയർ പോളിഷ്, ഡാഷ് പോളിഷ് നിർമാണം

കേരളത്തിന്റെ വാഹനവിപണി അനുദിനം കുതിച്ചുയരുകയാണ്. നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ പോലും ഇപ്പോൾ...

എയർ ഫ്രഷ്‌നറുകളുടെ നിർമ്മാണം

കേരളത്തിൽ ചെറുകിട വ്യവസായ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം നടക്കുന്ന കാലമാണിത്. നാനോ കുടുംബ സംരംഭങ്ങൾക്ക്...

കലർപ്പില്ലാത്ത കറിപ്പൊടികൾ നിർമ്മാണം

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അടുത്ത കാലത്തായി ആരോഗ്യ സംബന്ധിയായ അവബോധം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്....

ഹണി ഗ്രേപ്പ്  

മെട്രോ നഗരത്തിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും കുടുംബസംരംഭത്തിന്റെ വിജയരഹസ്യം പങ്കുവെക്കുന്ന ജയന്തി പി കുമാർ...

പൊട്ടറ്റോ – ടപ്പിയോക്ക ചിപ്‌സ് (ഉരുളക്കിഴങ്ങും കപ്പയും വറുത്ത് വിൽക്കാം)

കേരളം വ്യവസായ രംഗത്ത് പുതിയ ദിശാബോധത്തോടെ മുന്നേറുകയാണ്. വ്യവസായം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ലൈസൻസിംഗ്...

പഴച്ചാർ നിർമ്മാണം 

കേരളത്തിന്റെ ഉപഭോക്‌തൃ സംസ്കാരം വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. ഗുണമേന്മക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ ...

കാടമുട്ട അച്ചാർ 

കേരളത്തിലെ വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാടക്കോഴി കൃഷി ആരംഭിച്ചിട്ട് 15 വർഷത്തിലധികമായി. മുട്ടയ്‌ക്കും...

ഡിസൈനർ കോൺക്രീറ്റ് ടൈൽ

കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖല കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. വീടുകളിലും ഫ്ലാറ്റുപോലുള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളിലും...
ചെയർമാന്റെ കത്ത്

ചെയർമാന്റെ കത്ത്

കേരളം 2020ൽ വ്യവസായരംഗത്ത് പുതിയ ദിശാബോധത്തോടെയാണ് മുന്നേറുന്നത്. ആക്‌സെന്റ് 2020 വഴി നിക്ഷേപക കുതിപ്പിനുള്ള വലിയ ചുവടുവയ്‌പ്പാണ്‌ കേരള സർക്കാർ നടത്തിയത്.സംരംഭകരെ ലൈസൻസ് രാജിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ...

read more

തീരം കൈനകരിക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ് 

കുട്ടനാട്ടിലെ കൈനകരിയിൽ അഗ്രോപാർക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സുസ്ഥിര വികസന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കംകുറിച്ചു. വാഹന സൗകര്യം ഇനിയും ലഭ്യമല്ലാത്ത വെള്ളപൊക്കത്തിന്റെ കെടുതികൾ പേറുന്ന കൈനകരിയിലെ ജനത നേരിടുന്ന...

read more

Events

There are no upcoming events at this time.

Services

എം.എസ്.എം.ഇ ക്ലിനിക്

കേരളത്തിലെ ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിൽ സംരംഭകർ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൃത്യമായ...

read more

3 + 7 =