അഗ്രോപാർക്ക്

കേരളത്തിന്‍റെ കാര്‍ഷിക രംഗത്തും, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം, ഡയറി, പൗള്‍ട്രി, ഖാദി-കൈത്തറി, മത്സ്യ സംസ്കരണം, പരമ്പരാഗത വ്യവസായം, നാടന്‍ കൈത്തൊഴില്‍ തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ മേഖലകളില്‍ നിന്നും മൂല്യവര്‍ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിനും വേണ്ടി സ്ഥാപക്കപ്പെട്ട ബിസിനസ് ഇന്‍കുബേഷന്‍ സെന്‍ററാണ് അഗ്രോപാര്‍ക്ക്. സംരംഭകത്വ വികസനവും, ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ വര്‍ദ്ധനവും അഗ്രോപാര്‍ക്കിന്‍റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.

വ്യവസായപാർക്ക്

സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന വ്യവസായ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതികളുടെ ചുവട് പിടിച്ച്, അഗ്രോപാർക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്ക് കൂത്താട്ടുകുളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആക്സെൻഡ് 2020 ൽ അവതരിപ്പിച്ച പദ്ധതിയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്. 2017ൽ ഈസ്‌ ഓഫ്‌ ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സ്ന്റെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യപാർക്കുകൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

Projects

പൈപ്പ് ബെൻഡ്  നിർമ്മാണം-ലാഭകരമായ സംരംഭം

സംരംഭകത്വ രംഗത്ത് കുതിച്ച് ചാട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് സംരംഭകത്വ വർഷം 2.0 യ്‌ക്ക് സർക്കാർ തുടക്കം...

A4 പേപ്പർ നിർമ്മാണം

5 ലക്ഷം രൂപയിൽ ആരംഭിക്കാം A4 പേപ്പർ നിർമ്മാണം സംരംഭക വാർഷാചരണത്തിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട സംരംഭക സൗഹൃദ...

പാൽക്കായ നിർമ്മാണം 

സംരംഭകത്വ വർഷാചരണം കേരളത്തിൽ പുതിയൊരു സംരംഭകത്വ സംസ്‌ക്കാരം രൂപപ്പെടുത്തി.ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം...

ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നിന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് 

ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നിന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്  കേരളീയരുടെ ഭക്ഷണ ക്രമത്തിലേക്ക് അന്യനാടുകളിൽ നിന്നുള്ള...

ഫ്രൂട്ട് പോപ്‌സിക്കിൾസ് 

കേരളത്തിൽ സംരംഭക വർഷാചരണം സാമൂഹിക മുന്നേറ്റമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.തദ്ദേശസ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളും സാമൂഹിക...

നാളികേര വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എനർജി സ്‌പോർട്ട്സ് ഡ്രിങ്ക് നിർമ്മാണം 

നാളികേര വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എനർജി സ്‌പോർട്ട്സ് ഡ്രിങ്ക് നിർമ്മാണം  സംരംഭകത്വ വർഷാചരണം കേരളത്തിൽ...

പ്രകൃതി സൗഹൃത ബിസ്‌കറ്റ് കപ്പ് 

ചായ കുടിക്കാം - കപ്പ് കഴിക്കാം  പ്രകൃതി സൗഹൃത ബിസ്‌കറ്റ് കപ്പ്  കേരളത്തിൽ സംരംഭകത്വ രംഗത്ത് വലിയ...

മൈക്രോലോൺട്രി ഹബ്

സംരംഭകവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദം പിന്നിടുന്പോൾ സംരംഭകത്വ മേഖലയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ കുതിച്ച്...

പേപ്പർ സ്‌ട്രോ നിർമ്മാണം

കേരളത്തിൽ സംരംഭകത്വ വർഷാചരണം വഴി ക്രിയാത്മകമായി സംരംഭകത്വത്തെ സമീപിക്കുന്നതിനും സംരംഭക സൗഹൃദ ആവാസ...

അരിമാവ് ഹൽവ നിർമ്മാണം

  അരിമാവ് ഹൽവ നിർമ്മാണം കേരളത്തിൽ ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതും...

ഹൈപ്പോക്ലോറസ് സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണം

അണുനശീകരണത്തിന് നൂതന ഉല്‌പന്നം  “ഹൈപ്പോക്ലോറസ് സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണം”  ഉല്പാദന ചിലവ് ലിറ്ററിന് 10...

നാനോ ഓയിൽ ഹബ്ബ് 

കേരളം മഹാമാരികാലത്തിനൊപ്പം ചർച്ച ചെയ്‌യുന്ന ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ അതിജീവന മാതൃകയാണ് നാനോ കുടുംബ...

കൊപ്ര നിർമ്മാണം  

നവീകരിച്ച പരന്പരാഗത വ്യവസായം  കേരളം മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം വരവിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള...

സെല്ലോ ടേപ്പ് നിർമ്മാണം 

സെല്ലോ ടേപ്പ് നിർമ്മാണം മഹാമാരിക്കാലത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിലേക്ക് കേരളം...

ഗ്രീസ് നിർമ്മാണം 

ഗ്രീസ് നിർമ്മാണം  കേരളം വരുന്ന 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെറുകിട ഉൽപാദന യൂണിറ്റുകളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറും...

സർജിക്കൽ മാസ്‌ക് നിർമ്മാണം

  കേരളം കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം വരവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. മഹാമാരിക്കലത്തിന്റെ...

അലൂമിനിയം ഫോയിൽ & ക്ളിംഗ് ഫിലിം

മഹാമാരിക്കാലത്തിന്റെ അവസാന പാദത്തിൽ സംരംഭകത്വത്തിലൂടെ തൊഴിൽ വർദ്ധനവിനും സ്വാശ്രയത്തിനും ഊന്നൽ...

മെറ്റൽ-വുഡ്-സിമന്റ്  പ്രൈമറുകളുടെ നിർമ്മാണം 

മഹാമാരികാലത്തിന്റെ അവസാനപാദത്തിൽ സന്പദ്‌ വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കൊപ്പം വ്യവസായരംഗവും ഉണർവിന്റെ പാതയിലാണ്....

മഹാമാരിക്കാലത്ത് 3 ഉപജീവന സംരംഭങ്ങൾ 

കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയും തൊഴിൽ രംഗത്തും കോവിഡ് 19 ഏല്‌പിച്ച ആഘാതം വലിയ തോതിൽ നമ്മുടെ...

ഷൂ പോളിഷ് നിർമ്മാണം

മഹാമാരിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ നാം പഠിച്ച് വരുകയാണ്. സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളും വളരെ പെട്ടന്നാണ് മാറിമറിഞ്ഞത്....

സ്റ്റീം പുട്ടുപൊടി 

മഹാമാരിക്കാലത്തിനപ്പുറം ഭക്ഷ്യസംസ്‌കരണ വ്യവസായം കൂടുതൽ പ്രസക്തമാവുകയാണ്‌ .മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ...

ഐസ് ക്യൂബ്  നിർമ്മാണം

കേരളം മഹാമാരിയെ അതിജീവിച്ച് വരുകയാണ്.മഹാമാരിയെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിച്ചതിലൂടെ ലോകത്തിനു...

സ്റ്റീൽ സ്‌ക്രബറുകൾ

ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്കൊരു കുടുംബ സംരഭം സ്റ്റീൽ സ്‌ക്രബറുകൾ  കേരളം കൊറോണ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള...

ആവിയിൽ വേവിച്ച പലഹാരങ്ങൾ

കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ സംരംഭക സൗഹൃദമാവുകയാണ്. വ്യവസായങ്ങൾക്കായുള്ള ഏകജാലക...

വയറുകളിൽ നിന്ന് കോപ്പർ വേർതിരിക്കൽ… ലാഭകരമായ സംരംഭം

ഈ കൊറോണക്കാലവും കഴിഞ്ഞ് പോകും. മറ്റ് പല ദുരന്തങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചത് പോലെ ഈ വൈറസിനെയും നമ്മൾ...

ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് നിർമ്മാണം

കേരളത്തെ കൂടുതൽ സംരംഭക സൗഹൃതമാക്കുന്നതിനുള്ള തീവ്രയത്‌ന പരിപാടികൾക്കാണ് സർക്കാർ രൂപം...

കൂളന്റ് നിർമ്മാണം

കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ ഭൂപടത്തിൽ ചെറുകിട വ്യവസായത്തിന് ചെറുതല്ലാത്ത സ്ഥാനമുണ്ട് . നാനോ കുടുംബ...

ഇളനീർ ചിപ്പ്‌സ് 0% കൊളസ്‌ട്രോൾ

കേരളത്തിന്റെ സന്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു കാലത്ത് നാളികേരളത്തിന്റെ സംഭാവന വളരെ വലുതായിരുന്നു. ഇടക്കാലത്ത്...

കായം നിർമ്മാണം

  കേരളത്തിന്റെ ചെറുകിട വ്യവസായ രംഗം പുതുവർഷത്തിൽ വലീയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ആക്‌സെൻഡ്‌ കേരള 2020...

കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് നിർമ്മാണം

കേരളത്തിൽ ധാരാളമായി വിറ്റഴിയുന്ന പല ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണ കുത്തക ഇപ്പോഴും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ...

പോപ്പ്‌കോൺ നിർമ്മാണം

 കേരളത്തിലെ ചെറുകിട സംരംഭരംഗത്ത് ഉണർവിന്റെ കാലമാണ്. പ്രളയാനന്തരം പുതിയൊരു ജീവിതരീതിയും സംസ്‌കാരവും...

ഗ്രാമീൺ ഫ്രഷ്

( ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് – ജാതിക്ക പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസുകളുടെ നിർമ്മാണം ) ( ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് – ജാതിക്ക പൈനാപ്പിൾ...

നാളീകേരത്തിൽ നിന്ന് കേരകൂൾ

കേരളം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടാണ് തെങ്ങുംനാളീകേരവും നാളീകേര ഉൽപന്നങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്‌കാരവുമായി...

ബനാനാ ഫിഗ്ഗ്

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കാർഷിക ഉല്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശത്തും വലിയ...

കർപ്പൂര നിർമ്മാണം – കുടുംബ സംരംഭങ്ങളിലെ വിജയ മാതൃക

കേരളം 2020 ൽ കൂടുതൽ വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കേരള എം.എസ്. എം. ഇ. ഫെസിലിറ്റേഷൻ...

ഡിഷ് വാഷ് ബാർ നിർമ്മാണം 

കേരളം 2020 ൽ കൂടുതൽ വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു .കേരള എം.എസ്. എം. ഇ. ഫെസിലിറ്റേഷൻ...

സോൾവെന്റ് സിമിന്റ്

കേരളത്തിൽ നിർമ്മാണ മേഖല കുതിപ്പിലാണ്. അത്കൊണ്ടുതന്നെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ചെറുകിട...

ബാറ്ററി വാട്ടർ നിർമ്മാണം

കേരളത്തിൽ പുതിയൊരു വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷം നിലവിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ പൊതു സമൂഹവും ചെറുകിട വ്യവസായ...

ചക്കിൽ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ

കേരളത്തിന്റെ ഉപഭോക്‌തൃ സംസ്‌കാരം വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്പ് ചൈനീസ്...

തിന്നർ നിർമ്മാണം

കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു ഉല്പന്നമാണ് തിന്നർ. ചെറുകിട സംരംഭമായി...

ഇഡ്ഡലി-ദോശ മാവ് നിർമ്മാണം 

കേരളത്തിന്റെ ചെറുകിട വ്യവസായരംഗം 2020 ൽ കൂടുതൽ കുതിപ്പ് നേടും. വീടുകളിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുമതി...

പീനട്ട് ബട്ടർ നിർമ്മാണം 

കേരളത്തിന്റെ പുതിയ വ്യവസായ നയം ചെറുകിട വ്യവസായ രംഗത്ത് വലിയ ഉണർവ് പ്രദാനം ചെയ്‌യുന്നതാണ്.ചെറുകിട...

ഗ്രേപ്പോ മുന്തിരിച്ചാർ

മുന്തിരിച്ചാറിന്റെ മധുരം പായ്‌ക്ക്‌ ചെയ്‌ത ഗ്രേപ്പോ മുന്തിരിച്ചാർ  കേരളം വലിയ ഒരു ഉപഭോക്‌തൃ...

മാറ്റ് – കാർപെറ്റ് നിർമ്മാണം 

കേരളത്തിൽ വീട്ടുജോലികൾ കഴിഞ്ഞു ധാരാളം സമയം വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന നിരവധി വീട്ടമ്മമാരുണ്ട്. ഇത്തരം...

പൈനാപ്പിൾ സംസ്‌കരണം 

കേരളത്തിന്റെ ചെറുകിട വ്യവസായരംഗത്ത് കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നതും വിപണിയിൽ ധാരാളമായി...

ബനാന കൂൾ 

കേരളത്തിൽ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ധാരാളമായി ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചെങ്കദളിപ്പഴത്തിൽ നിന്നും...

ഹെർബൽ സോപ്പ് നിർമ്മാണം 

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ  രംഗത്ത് കേരളം ജനത വലിയ അവബോധമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ...

ഹോം മെയ്‌ഡ് ചോക്ലേറ്റ് 

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വൻകിട ബ്രാൻഡുകളുടെ ഉല്‌പന്നങ്ങളോട് തോന്നിത്തുടങ്ങിയ വിരക്തി ചെറുകിട...

പഴം പച്ചക്കറിയുടെ ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിംഗ്

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസന സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യവസായ രംഗമാണ് കാർഷിക വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നും മൂല്യ...

നാളികേര വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കോക്കനട്ട് ഹണി 

കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക സംസ്‌കാരത്തിന്റെ നേടുംതൂണായിരുന്നു നാളികേരം. ചുരുങ്ങിയ കാലത്ത് പിന്നോക്കം...
ചെയർമാന്റെ കത്ത്

ചെയർമാന്റെ കത്ത്

കേരളം 2020ൽ വ്യവസായരംഗത്ത് പുതിയ ദിശാബോധത്തോടെയാണ് മുന്നേറുന്നത്. ആക്‌സെന്റ് 2020 വഴി നിക്ഷേപക കുതിപ്പിനുള്ള വലിയ ചുവടുവയ്‌പ്പാണ്‌ കേരള സർക്കാർ നടത്തിയത്.സംരംഭകരെ ലൈസൻസ് രാജിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ...

read more

Events

There are no upcoming events at this time.

Services

എം.എസ്.എം.ഇ ക്ലിനിക്

കേരളത്തിലെ ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിൽ സംരംഭകർ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൃത്യമായ...

read more

4 + 10 =